Ескі сайтқа сілтеме

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы SWIFT Сервис Бюросы арқылы SWIFT-ке қол жеткізу қызметтеріне арналған тарифтер

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін берілген:

 

  1. ҰТК SWIFT Сервистік бюросы арқылы SWIFT-ке кіру қызметтері

(теңге, ҚҚС сомасын есепке алмағанда)

№ р/н SWIFT сервистік Бюросының қызметтерінің атауы Біржолғы жарна Ай сайынғы төлем
SHARED CONNECTION
1. «Shared connection» БҚ лицензиясын беретін жаңа/көшіретін SWIFT пайдаланушылары үшін:
Band (1) күніне 200-ге дейін хабарлама   8 123 520,00 480 780,00
Band (2) күніне 500-ге дейін хабарлама 8 123 520,00 639 880,00
2. «Shared connection» БҚ лицензиясын беретін жаңа/көшіретін SWIFT пайдаланушылары үшін:
Band (1) күніне 200-ге дейін хабарлама 426 440,00
Band (2) күніне 500-ге дейін хабарлама 567 720,00
3. «Shared connectio» схемасы бойынша қосылу үшін бір қосымша жұмыс орны 66 240,00
SWIFTNet (GATEWAY CONNECTION) қол жеткізу  қызметтерін ұсыну
4. SAA/SAE интерфейсінде жұмыс істейтін пайдаланушы үшін:
Band (1) күніне 200-ге дейін хабарлама 463 828,00
Band (2) күніне 500-ге дейін хабарлама 742 025,00
Band (3) күніне 1000-ға дейін хабарлама 746 520,00
Band (4) күніне 2000-ға дейін хабарлама 917 436,00
Band (5) күніне 3000-ға дейін хабарлама 1 024 152,00
Band (6) күніне 6000-ға дейін хабарлама 1 090 080,00
Band (7) күніне 12000-ге дейін хабарлама 1 291 644,00
Band (8) күніне 20000-ға дейін хабарлама 1 574 191,00
Band (9) күніне 40000-ға дейін хабарлама 2 018 194,00
Band (10) күніне 60000-ға дейін хабарлама 2 421 833,00
Band (11) күніне 200000-ға дейін хабарлама 3 632 750,00
Band (12) күніне 400000-ға дейін хабарлама 5 650 945,00
Band (13) күніне 600000-ға дейін хабарлама 8 072 779,00
Band (14) күніне 1200000-ға дейін хабарлама 10 090 974,00
Band (15) күніне 1200000-нан астам  хабарлама 16 145 559,00
Қосымша қызметтер
5 PKI сертификаттарымен басқару 61 560,00
6 Сервистік бюроның SWIFT мұрағатынан бір электрондық хабарлама беру («Shared connection» схемасы бойынша жұмыс істейтін пайдаланушылар үшін          1 440,00
7 Microgateway Services    2 500 000,00 300 000,00

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 10 мамыр №9 шешімімен бекітілді.

 

 

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылдың 30 маусымына дейін берілген:

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)
№ р/с SWIFT Сервистік Бюро қызметтерінің атауы Біржолғы жарна Ай сайынғы төлем
SHARED CONNECTION
1. SWIFT жаңа пайдаланушылары үшін, ҰТК ол үшін «Shared connection» БҚ арналған лицензия сатып алған кезде:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 6 769 600,00 400 650,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 6 769 600,00 533 230,00
2. SWIFT жаңа пайдаланушылары үшін, ҰТК ол үшін «Shared connection» БҚ арналған лицензия сатып алмаған кезде:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 355 370,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 473 100,00
3. Өзінің қосылуынан миграцияланатын SWIFT пайдаланушылары үшін, ҰТК ол үшін «Shared connection» БҚ арналған лицензия сатып алған кезде:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 6 769 600,00 400 650,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 6 769 600,00 533 230,00
4. Өзінің қосылуынан миграцияланатын SWIFT пайдаланушылары үшін, ҰТК ол үшін «Shared connection» БҚ арналған лицензия сатып алмаған кезде:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 355 370,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 473 100,00
5. «Shared connection» схемасы бойынша қосуға арналған бір қосымша жұмыс орны 55 200,00
SWIFTNet-ке кіру (GATEWAY CONNECTION) қызметін ұсыну
6. Өзінің SAA/SAE интерфейсінде жұмыс істейтін пайдаланушы үшін:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 386 520,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 618 350,00
Band (3) бір күнде 1000 хабарға дейін 622 100,00
Band (4) бір күнде 2000 хабарға дейін 764 530,00
Band (5) бір күнде 3000 хабарға дейін 853 460,00
Band (6) бір күнде 6000 хабарға дейін 908 400,00
Band (7) бір күнде 12000 хабарға дейін 1076370,00
Қосымша көрсетілетін қызметтер
7 PKI сертификаттарын басқару 51 300,00
8 Сервистік Бюроның SWIFT мұрағатынан бір электрондық хабарды беру («Shared connection» схемасы бойынша жұмыс істейтін пайдаланушылар үшін) 1 200,00

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 15 ақпанындағы №6 шешімімен бекітілді.