Ескі сайтқа сілтеме

 

Төлем және ақпараттық жүйелерге қатысушылардың сауалнамаға берген жауаптарының қысқаша мазмұны

Сауалнама сұрағы Жауаптардың саны
1. Қызмет көрсетудің сапасына және толықтығына қанағаттанушылық
ҰТК төлем жүйелері Сіздің ұйымыңыздың қажеттіліктерін қанағаттандырады ма (бағдарламалық қамтамасыз етуде және оның функционалында, ақпаратты өңдеу жылдамдығында, оны беру қауіпсіздігін қамтамасыз етуде, кері байланысты ұсынуда, қолдауда және т.б.)? «Ия» 33, оның ішінде ТЖ қатысушылары 27
«Жоқ» – жауабы жоқ 4
ҰТК тетіктері, ережелері мен рәсімдері анық, түсінікті және толық па? «Ия» 33, оның ішінде ТЖ қатысушылары 27
«Жоқ» – жауабы жоқ 4
Төлем жүйелерімен және басқа да ақпараттық жүйелермен жұмыс істеуге рұқсат беру критерийлері мен талаптары қолжетімді және анық болып табыла ма? «Ия» 33, оның ішінде ТЖ қатысушылары 27
«Жоқ» – жауабы жоқ 4
ҰТК көрсететін қызметтердің сапасы Сіздің ұйымыңызбен қолданыстағы ҰТК Шартының талаптарына сәйкес келе ме? «Ия» 34, оның ішінде ТЖ қатысушылары – 27
«Жоқ» – жауабы жоқ 3
ҰТК төлем жүйелерінің тұрақтылығына көңілініз тола ма? «Ия» 33, оның ішінде ТЖ қатысушылары – 27
«Жоқ» – жауабы жоқ 3
2. ҰТК көрсететін қызметтердің сапасын 5 балдық шкала бойынша бағалау*
Банкаралық ақша айырысу жүйесіндегі қызметтер: «5» 29, оның ішінде БААЖ қатысушылары – 27
жауабы жоқ 8
Банкаралық клиринг жүйесіндегі қызметтер: «5» 23, оның ішінде Банкаралық клиринг қатысушылары – 21
«4» 1
жауабы жоқ 8
Жаппай электрондық төлемдер жүйесіндегі қызметтер: «5» 34
«4» 1
жауабы жоқ 1
Банк хабарларымен алмасу жүйесі қызметтері: «5» 30, оның ішіндегі БХАЖ қатысушылары – 27
жауабы жоқ/БХАЖ қатысушылары емес 7
SWIFT Сервистік Бюро қызметтері: «5» 21, оның ішіндегі SWIFT қатысушылары – 16
«4» 4
жауабы жоқ/ SWIFT қатысушылары емес 17
Куәландырушы орталық қызметтері: «5» 31
жауабы жоқ 6
Сәйкестендіру  деректерімен алмасу орталығы қызметтері: «5» 27, оның ішіндегі СДАО қатысушылары – 12
жауабы жоқ/СДАО қатысушылары емес 10
3. Қызмет көрсету сапасына қанағаттану
Штаттан тыс жағдайлар туындаған кезде ҰТК төлем жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру уақытын қанағаттанарлық деп санайсыз ба? «Иә» 32, оның ішінде ТЖ қатысушылары – 26
Жаубы жоқ 4
ҰТК өзінің шарттық міндеттемелерін орындай ма? «Иә» 36, оның ішінде ТЖ қатысушылары – 27
Жаубы жоқ 1
2022 жылдың ішінде ҰТК call-орталығына өтініштеріңіз болды ма (өтініштердің шамамен санын көрсетіңіз): өтініштер болған жоқ 8
өтініштер саны 5-ке дейін 10
өтініштер саны 5-тен 10-ға дейін 13
өтініштер саны 10-нан астам 5
Жаубы жоқ 1
Сіз өз сұрақтарыңызға жауап ала алдыңыз ба, олар қаншылықты толық болды? толық жауап алынды 27
жауап алынды, бірақ ақпарат жеткіліксіз/мәселе шешілмеді –
жоқ, қанағаттанарлық жауап алмадым –
Жауабы жоқ 2
Сізге ҰТК-дағы кері байланыстың қандай түрі қолайлы? қолданыстағы үлгі (байланыс-орталығы) 24
ҰТК ресми сайтындағы кері байланыстың түрі 6
әр түрлі мәселелер бойынша жауапты орындаушының ұялы телефонына жүгіну 22
Жауабы жоқ 2
Сіз ҰТК қызметкерлерін өз саласында жеткілікті құзыретті және білікті деп санайсыз ба? «Иә» 33, оның ішінде ТЖ қатысушылары – 26
«Жоқ» –
ҰТК қызметкерлерінің Сіздің жүгінуіңізге дұрыс, сыпайы және жедел жауап қайтаруына қанағаттанасыз ба? «Иә» 34, оның ішінде ТЖ қатысушылары – 27
«Жауабы жоқ» 3
Сіз жедел мәселелерді шешуде ҰТК қызметіне қанағаттанасыз ба? «Иә» 32, оның ішінде ТЖ қатысушылары – 25
«Жоқ» 1
Жауабы жоқ 3
4. Ақпараттың қол жетімділігіне қанағаттанушылық
Сіз ҰТК ресми интернет-ресурсында орналастырылған ҰТК қызметтері бойынша ережелер мен рәсімдер туралы ақпараттың жеткіліктігі мен түсініктілігіне көңіліңіз тола ма? «Иә» 33
«Жоқ» 1
Жауабы жоқ 1
ҰТК ресми интернет-ресурсында орналастырылған ҰТК қызметтерінің ережелері мен рәсімдері туралы жеткілікті, қолжетімді және түсінікті ақпарат деп санайсыз ба? «Иә» 36
«Жоқ»
Жауабы жоқ 1
ҰТК ресми веб-сайтында орналастырылған ҰТК бизнес үздіксіздігі саясаты туралы ақпаратты жеткілікті

және түсінікті деп санайсыз ба?

«Иә» 35
«Жоқ»
Жауабы жоқ 1

*- Бағалау шкаласы «1» -ден «5»-ке дейін, оның ішіндегі «5» – өте жақсы – ең жоғарғы балл, «4» – жақсы, «3» – қанағаттанарлық, «2» – қанағаттанарлық емес, «1» – нашар.