Ескі сайтқа сілтеме

 

КОРПОРАЦИЯ ОРГАНДАРЫ

Цифрландыру кеңсесі – Корпорацияның цифрлық технологияларды енгізу және қолдау үшін жауапты маңызды құрылымдық бөлімшелерінің бірі. Оның міндеттері бизнес-процестерді талдауды, қолайлы технологиялық шешімдерді таңдауды және цифрлық трансформация бойынша жобаларды үйлестіруді қамтиды. Офис цифрлық әлемде бәсекеге қабілеттілікті арттырудың негізгі элементі болып табылады.

Азық-түлік комитеті – Корпорацияның өнімдері мен қызметтерін стратегиялық басқарумен және дамытумен айналысатын ұйым құрылымындағы маңызды басқарушылық элемент. Комитет әзірлеу, қаржы, төлем жүйелері, цифрлық қаржы инфрақұрылымы, коммуникациялар және басқа да түрлі бөлімдер ұсынған кросс-функционалдық топтан тұрады. Комитеттің негізгі міндеттері даму басымдықтарын айқындауды, ресурстарды аллокациялауды және өнімдер бойынша түйінді шешімдер қабылдауды қамтиды. Азық-түлік комитеті Корпорация өнімдерінің жылдам және сапалы дамуына ықпал етеді.