Ескі сайтқа сілтеме

Тарифтер

 

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін берілген:

 1. Банкаралық ақша аудару жүйесіне, банкаралық клирингке, жаппай электрондық төлемдер жүйесіне және банктік хабарлармен алмасу жүйесіне қатысқаны үшін көрсетілетін қызметтерге:
 • бір күнтізбелік күн ішінде бір банкаралық электрондық төлем құжатын өңдеу құны:

(теңге, ҚҚС сомасын есепке алмағанда)

Төлем жүйесінің атауы Төлем жүргізу уақыты Құны
Банкаралық ақша аудару жүйесі сағат 08-00-ден бастап 13-00 -ге дейін.

сағат 13-00-ден бастап 20-00-ге дейін.

20-00 сағаттан жоғары.

67,00

135,00

1 500,00

Банкаралық клиринг сағат 16-00-ден бастап  09-00-ге дейін.

сағат 09-00-ден бастап 13-00-ге дейін.

сағат 13-00-ден бастап 16-00-ге дейін.

11,00

14,00

28,00

Жаппай электрондық төлемдер жүйесі сағат 00-00-ден бастап   24-00-ге дейін. 15,00

;

2) қаржы жылының соңғы операциялық күнінде банкаралық ақша аударымдарының жүйесінде бір банкаралық электрондық төлем құжатын өңдеу құны:

                                                    (теңге, ҚҚС сомасын есепке алмағанда)

Төлем жүйесінің атауы Төлем жүргізу уақыты Құны
Банкаралық ақша аудару жүйесі сағат 08-00-ден бастап 13-00 -ге дейін. 67,00
13-00-ден бастап операциялық күннің белгіленген жабылу уақытына дейін 135,00
операциялық күнді ұзарту кезінде 1 500,00

;

3) Банктік хабарлармен алмасу жүйесінде 1 (бір) килобайт ақпаратты беру құны 4,0 (төрт) теңгені құрайды;

 • бір банкаралық электрондық төлем құжатын қайта беру құны 20,00 (жиырма) теңгені құрайды;
 • бір банкаралық электрондық төлем құжатының күшін жою құны 40,00 (қырық) теңгені құрайды;
 • сұрау салу бойынша шоттар бойынша бір үзінді көшірмені ұсыну құны 20,00 (жиырма) теңгені құрайды;

Бір күнтізбелік күн ішінде бір мезгілде банкаралық клирингтің барлық пайдаланушыларына шоттар бойынша үш үзінді-көшірме, оның ішінде операциялық күн жабылғаннан кейін финалдық үзінді-көшірме тегін беріледі;

 • пайдаланушының жазбаша сұрау салуы бойынша Ұлттық төлем корпорациясы мұрағатынан (бұдан әрі – ҰТК) бір электрондық хабарламаны беру құны 650,00 (алты жүз елу) теңгені құрайды;
 • көрсетілген қызметтер санына қарамастан, бір ай ішінде Банкаралық ақша аударымдары жүйесіндегі қызметтерге ақы төлеу сомасы бір клиенттік орын үшін 20 000,00 (жиырма мың) теңгеден кем болмауы тиіс;
 • көрсетілген қызметтер санына қарамастан, бір ай ішінде банкаралық клирингте көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу сомасы бір клиент орны үшін 10 000,00 (он мың) теңгеден кем болмауы тиіс;
 • көрсетілген қызметтер санына қарамастан, бір ай ішінде Жаппай электрондық төлемдер жүйесіндегі көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу сомасы бір клиент орны үшін 6 500,00 (алты мың бес жүз) теңгеден кем болмауы тиіс;
 • көрсетілген қызметтер санына қарамастан, бір ай ішінде Банктік хабарлармен алмасу жүйесіндегі қызметтерге ақы төлеу сомасы бір клиенттік орын үшін 2 500,00 (екі мың бес жүз) теңгеден кем болмауы тиіс.

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 10 мамыр №9 шешімімен бекітілді.

 

 

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылдың 30 маусымына дейін берілген:

 1. күнтізбелік бір күн ішінде бір банкаралық электрондық төлем құжатын өңдеу құны:

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

Төлем жүйесінің атауы Төлемді жүргізу уақыты Құны
Банкаралық ақша аудару жүйесі 08-00-ден 13-00-ге дейін 57,00
13-00-ден 20-00-ге дейін 114,00
20-00-ден кейін 740,00
Банкаралық клиринг 16-00-ден 09-00-ге дейін 9,00
09-00-ден 13-00-ге дейін 11,00
13-00-ден 16-00-ге дейін 22,00
Жаппай электрондық төлемдер жүйесі 00-00-ден 24-00-ге дейін 7,40

2. қаржы жылының соңғы операциялық күнгі банкаралық ақша аудару жүйесінде бір банкаралық электрондық төлем құжатын өңдеу құны:

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

Төлем жүйесінің атауы Төлемді жүргізу уақыты Құны
Банкаралық ақша аудару жүйесі 08-00-ден 13-00-ге дейін 57,00
13-00-ден операциялық күнді жабудың белгіленген уақытына дейін 114,00
операциялық күн ұзартылған кезде 740,00

3. Банктік хабарлар алмасу жүйесінде ақпараттың 1 (бір) килобайтын беру құны 4,00 (төрт) теңге болады;

4. бір банкаралық электрондық төлем құжатын қайта беру құны 15,00 (он бес) теңге болады;

5. бір банкаралық электрондық төлем құжатының күшін жою құны 30,00 (отыз) теңге болады;

6. сұрату арқылы шоттар бойынша бір үзінді-көшірмені ұсыну құны 15,00 (он бес) теңге болады;

Күнтізбелік бір күн ішінде, бірмезгілде банкаралық клирингтің барлық пайдаланушысына шоттар бойынша үш, оның ішінде операциялық күн жабылғаннан кейін соңғы үзінді-көшірме тегін беріледі;

7. пайдаланушының жазбаша сұратуы бойынша Ұлттық төлем корпорациясының (бұдан әрі – ҰТК) мұрағатынан бір электрондық хабарды беру құны 500,00 (бес жүз) теңге болады;

8. көрсетілген қызмет санына қарамастан Банкаралық ақша аудару жүйесіндегі бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 15 000,00 (он бес мың) теңгеден кем болмайды;

9. көрсетілген қызмет санына қарамастан Банкаралық клирингтегі бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 8 000,00 (сегіз мың) теңгеден кем болмайды;

10. көрсетілген қызметтер санына қарамастан, Жаппай электрондық төлемдер жүйесінде бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 5 000,00 (бес мың) теңгеден кем болмайды;

11. көрсетілген қызмет санына қарамастан Банктік хабарлар алмасу жүйесіндегі бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 2 500,00 (екі мың бес жүз) теңгеден кем болмайды.

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 15 ақпанындағы №6 шешімімен бекітілді.