Ескі сайтқа сілтеме

 

Тарифтер

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін берілген:

 1. Банкаралық ақша аудару жүйесіне, банкаралық клирингке, жаппай электрондық төлемдер жүйесіне және банктік хабарлармен алмасу жүйесіне қатысқаны үшін көрсетілетін қызметтерге:
 • бір күнтізбелік күн ішінде бір банкаралық электрондық төлем құжатын өңдеу құны:

(теңге, ҚҚС сомасын есепке алмағанда)

Төлем жүйесінің атауы Төлем жүргізу уақыты Құны
Банкаралық ақша аудару жүйесі сағат 08-00-ден бастап 13-00 -ге дейін.

сағат 13-00-ден бастап 20-00-ге дейін.

20-00 сағаттан жоғары.

67,00

135,00

1 500,00

Банкаралық клиринг сағат 16-00-ден бастап  09-00-ге дейін.

сағат 09-00-ден бастап 13-00-ге дейін.

сағат 13-00-ден бастап 16-00-ге дейін.

11,00

14,00

28,00

Жаппай электрондық төлемдер жүйесі сағат 00-00-ден бастап   24-00-ге дейін. 15,00

;

2) қаржы жылының соңғы операциялық күнінде банкаралық ақша аударымдарының жүйесінде бір банкаралық электрондық төлем құжатын өңдеу құны:

                                                    (теңге, ҚҚС сомасын есепке алмағанда)

Төлем жүйесінің атауы Төлем жүргізу уақыты Құны
Банкаралық ақша аудару жүйесі сағат 08-00-ден бастап 13-00 -ге дейін. 67,00
13-00-ден бастап операциялық күннің белгіленген жабылу уақытына дейін 135,00
операциялық күнді ұзарту кезінде 1 500,00

;

3) Банктік хабарлармен алмасу жүйесінде 1 (бір) килобайт ақпаратты беру құны 4,0 (төрт) теңгені құрайды;

 • бір банкаралық электрондық төлем құжатын қайта беру құны 20,00 (жиырма) теңгені құрайды;
 • бір банкаралық электрондық төлем құжатының күшін жою құны 40,00 (қырық) теңгені құрайды;
 • сұрау салу бойынша шоттар бойынша бір үзінді көшірмені ұсыну құны 20,00 (жиырма) теңгені құрайды;

Бір күнтізбелік күн ішінде бір мезгілде банкаралық клирингтің барлық пайдаланушыларына шоттар бойынша үш үзінді-көшірме, оның ішінде операциялық күн жабылғаннан кейін финалдық үзінді-көшірме тегін беріледі;

 • пайдаланушының жазбаша сұрау салуы бойынша Ұлттық төлем корпорациясы мұрағатынан (бұдан әрі – ҰТК) бір электрондық хабарламаны беру құны 650,00 (алты жүз елу) теңгені құрайды;
 • көрсетілген қызметтер санына қарамастан, бір ай ішінде Банкаралық ақша аударымдары жүйесіндегі қызметтерге ақы төлеу сомасы бір клиенттік орын үшін 20 000,00 (жиырма мың) теңгеден кем болмауы тиіс;
 • көрсетілген қызметтер санына қарамастан, бір ай ішінде банкаралық клирингте көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу сомасы бір клиент орны үшін 10 000,00 (он мың) теңгеден кем болмауы тиіс;
 • көрсетілген қызметтер санына қарамастан, бір ай ішінде Жаппай электрондық төлемдер жүйесіндегі көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу сомасы бір клиент орны үшін 6 500,00 (алты мың бес жүз) теңгеден кем болмауы тиіс;
 • көрсетілген қызметтер санына қарамастан, бір ай ішінде Банктік хабарлармен алмасу жүйесіндегі қызметтерге ақы төлеу сомасы бір клиенттік орын үшін 2 500,00 (екі мың бес жүз) теңгеден кем болмауы тиіс.

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 10 мамыр №9 шешімімен бекітілді.

 

 

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылдың 30 маусымына дейін берілген:

Банкаралық ақша аудару жүйесіне, банкаралық клирингке, жаппай электрондық төлемдер жүйесіне және банктік хабарлар алмасу жүйесіне қатысқаны үшін көрсетілетін қызметтерге:

 1. күнтізбелік бір күн ішінде бір банкаралық электрондық төлем құжатын өңдеу құны:

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

Төлем жүйесінің атауы Төлемді жүргізу уақыты Құны
Банкаралық ақша аудару жүйесі 08-00-ден 13-00-ге дейін 57,00
13-00-ден 20-00-ге дейін 114,00
20-00-ден кейін 740,00
Банкаралық клиринг 16-00-ден 09-00-ге дейін 9,00
09-00-ден 13-00-ге дейін 11,00
13-00-ден 16-00-ге дейін 22,00
Жаппай электрондық төлемдер жүйесі 00-00-ден 24-00-ге дейін 7,40

 

2. қаржы жылының соңғы операциялық күнгі банкаралық ақша аудару жүйесінде бір банкаралық электрондық төлем құжатын өңдеу құны:

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

Төлем жүйесінің атауы Төлемді жүргізу уақыты Құны
Банкаралық ақша аудару жүйесі 08-00-ден 13-00-ге дейін 57,00
13-00-ден операциялық күнді жабудың белгіленген уақытына дейін 114,00
операциялық күн ұзартылған кезде 740,00

3. Банктік хабарлар алмасу жүйесінде ақпараттың 1 (бір) килобайтын беру құны 4,00 (төрт) теңге болады;

4. бір банкаралық электрондық төлем құжатын қайта беру құны 15,00 (он бес) теңге болады;

5. бір банкаралық электрондық төлем құжатының күшін жою құны 30,00 (отыз) теңге болады;

6. сұрату арқылы шоттар бойынша бір үзінді-көшірмені ұсыну құны 15,00 (он бес) теңге болады;

Күнтізбелік бір күн ішінде, бірмезгілде банкаралық клирингтің барлық пайдаланушысына шоттар бойынша үш, оның ішінде операциялық күн жабылғаннан кейін соңғы үзінді-көшірме тегін беріледі;

7. пайдаланушының жазбаша сұратуы бойынша Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығының (бұдан әрі – ҰТК ) мұрағатынан бір электрондық хабарды беру құны 500,00 (бес жүз) теңге болады;

8. көрсетілген қызмет санына қарамастан Банкаралық ақша аудару жүйесіндегі бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 15 000,00 (он бес мың) теңгеден кем болмайды;

9. көрсетілген қызмет санына қарамастан Банкаралық клирингтегі бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 8 000,00 (сегіз мың) теңгеден кем болмайды;

10. көрсетілген қызметтер санына қарамастан, Жаппай электрондық төлемдер жүйесінде бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 5 000,00 (бес мың) теңгеден кем болмайды;

11. көрсетілген қызмет санына қарамастан Банктік хабарлар алмасу жүйесіндегі бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 2 500,00 (екі мың бес жүз) теңгеден кем болмайды.

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 15 ақпанындағы №6 шешімімен бекітілді.

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін берілген:

 

Банк хабарларымен алмасу жүйесінде 1 (бір) Килобайт ақпаратты беру құны ISO 20022 халықаралық стандарттарына көшкен сәттен бастап 1,0 (бір) теңгені құрайды;

 1. VISA (KAZNNSS) карточкаларын пайдалану нәтижесінде туындаған ұлттық валютадағы республика ішілік банкаралық міндеттемелер бойынша VISA жүзеге асыратын MasterCard (KAZNNSS) карточкаларын пайдалану нәтижесінде туындаған ұлттық валютадағы банкішілік банкаралық міндеттемелер бойынша MasterCard жүзеге асыратын ұлттық банкаралық клирингтің нәтижелері бойынша банкаралық ақша аудару жүйесінде (БААЖ) ақша аударымдарын жүзеге асыру жөніндегі қызметтерге, «Төлем жүйелерінің операторы» консорциумы жүзеге асыратын транзакциялар клирингінің нәтижелеріне, ХТЖ карталары бойынша ішкі ұлттық операциялардың ұлттық банкаралық клиринг нәтижелері бойынша жедел төлемдер жүйесінде жүзеге асырылатын.

(теңге, ҚҚС сомасын есепке алмағанда)

р/н Қызметтердің атауы Өткізу құны
1. MasterCard ұсынған KAZNNSS нәтижелері бойынша БААЖ  ақша аударымдарын жүзеге асыру 876,00
2. VISA ұсынған KAZNNSS нәтижелері бойынша БААЖ -ға  ақша аударымдарын жүзеге асыру 876,00
3. «Төлем жүйелерінің операторы» консорциумы ұсынған жедел төлемдер жүйесінде жүзеге асырылатын транзакциялар клирингінің нәтижелері бойынша БААЖ-ға  ақша аударымдарын жүзеге асыру 876,00
4. ХТЖ карталары бойынша ұлттық банкаралық клиринг ұлттық операциялардың нәтижелері бойынша БААЖ-ға  ақша аударымдарын жүзеге асыру 876,00

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 10 мамыр №9 шешімімен бекітілді.

 

 

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылдың 30 маусымына дейін берілген:

МasterCard (KAZNNSS) карточкаларын пайдалану нәтижесінде туындаған ұлттық валютадағы банкішілік банкаралық міндеттемелер бойынша МasterCard жүзеге асыратын, VISA (KAZNNSS) карточкаларын пайдалану нәтижесінде туындаған ұлттық валютадағы республикаішілік банкаралық міндеттемелер бойынша VISA жүзеге асыратын, Лездік төлемдер жүйесінде жүзеге асырылатын транзакциялар клирингі нәтижесі бойынша «Төлем жүйелері операторы» консорциумы жүзеге асыратын, UnionPay карталарымен банкаралық ұлтішілік операциялар бойынша ҰТК жүзеге асыратын клиринг нәтижелері бойынша ұлттық банкаралық клиринг нәтижелері бойынша банкаралық ақша аудару жүйесінде (БААЖ) ақша аударуды жүзеге асыру жөніндегі қызметтерге арналған.

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

р/с № Көрсетілетін қызметтердің атауы Бір жазбаның құны
1. MasterCard ұсынған KAZNNSS нәтижелері бойынша БААЖ-да ақша аударымдарын жүзеге асыру 762,00
2. VISA ұсынған KAZNNSS нәтижелері бойынша БААЖ-да ақша аударымдарын жүзеге асыру 762,00
3. «Төлем жүйелері операторы» консорциумы Лездік төлемдер жүйесінде жүзеге асырылатын транзакциялар клирингі нәтижесі бойынша БААЖ-да ақша аударымдарын жүзеге асыру 762,00
4. UnionPay карталарымен банкаралық ұлтішілік операциялар бойынша ҰТК жүзеге асыратын клиринг нәтижелері бойынша БААЖ-да ақша аударымдарын жүзеге асыру 762,00

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 15 ақпанындағы №6 шешімімен бекітілді.

Тарифтер

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы SWIFT Сервис Бюросы арқылы SWIFT-ке қол жеткізу қызметтеріне арналған тарифтер

 

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін берілген:

 

 1. «ҰТК SWIFT Сервистік бюросы арқылы SWIFT-ке кіру қызметтері

(теңге, ҚҚС сомасын есепке алмағанда)

№ р/н SWIFT сервистік Бюросының қызметтерінің атауы Біржолғы жарна Ай сайынғы төлем
SHARED CONNECTION
1. «Shared connection» БҚ лицензиясын беретін жаңа/көшіретін SWIFT пайдаланушылары үшін:
Band (1) күніне 200-ге дейін хабарлама   8 123 520,00 480 780,00
Band (2) күніне 500-ге дейін хабарлама 8 123 520,00 639 880,00
2. «Shared connection» БҚ лицензиясын беретін жаңа/көшіретін SWIFT пайдаланушылары үшін:
Band (1) күніне 200-ге дейін хабарлама 426 440,00
Band (2) күніне 500-ге дейін хабарлама 567 720,00
3. «Shared connectio» схемасы бойынша қосылу үшін бір қосымша жұмыс орны 66 240,00
SWIFTNet (GATEWAY CONNECTION) қол жеткізу  қызметтерін ұсыну
4. SAA/SAE интерфейсінде жұмыс істейтін пайдаланушы үшін:
Band (1) күніне 200-ге дейін хабарлама 463 828,00
Band (2) күніне 500-ге дейін хабарлама 742 025,00
Band (3) күніне 1000-ға дейін хабарлама 746 520,00
Band (4) күніне 2000-ға дейін хабарлама 917 436,00
Band (5) күніне 3000-ға дейін хабарлама 1 024 152,00
Band (6) күніне 6000-ға дейін хабарлама 1 090 080,00
Band (7) күніне 12000-ге дейін хабарлама 1 291 644,00
Band (8) күніне 20000-ға дейін хабарлама 1 574 191,00
Band (9) күніне 40000-ға дейін хабарлама 2 018 194,00
Band (10) күніне 60000-ға дейін хабарлама 2 421 833,00
Band (11) күніне 200000-ға дейін хабарлама 3 632 750,00
Band (12) күніне 400000-ға дейін хабарлама 5 650 945,00
Band (13) күніне 600000-ға дейін хабарлама 8 072 779,00
Band (14) күніне 1200000-ға дейін хабарлама 10 090 974,00
Band (15) күніне 1200000-нан астам  хабарлама 16 145 559,00
Қосымша қызметтер
5 PKI сертификаттарымен басқару 61 560,00
6 Сервистік бюроның SWIFT мұрағатынан бір электрондық хабарлама беру («Shared connection» схемасы бойынша жұмыс істейтін пайдаланушылар үшін          1 440,00
7 Microgateway Services    2 500 000,00 300 000,00

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 10 мамыр №9 шешімімен бекітілді.

 

 

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылдың 30 маусымына дейін берілген:

ҰТК Сервистік бюросының SWIFT-і арқылы SWIFT-ке қол жеткізу қызметтеріне арналған

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

р/с № SWIFT Сервистік Бюро қызметтерінің атауы Біржолғы жарна Ай сайынғы төлем
SHARED CONNECTION
1. SWIFT жаңа пайдаланушылары үшін, ҰТК ол үшін «Shared connection» БҚ арналған лицензия сатып алған кезде:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 6 769 600,00 400 650,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 6 769 600,00 533 230,00
2. SWIFT жаңа пайдаланушылары үшін, ҰТК ол үшін «Shared connection» БҚ арналған лицензия сатып алмаған кезде:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 355 370,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 473 100,00
3. Өзінің қосылуынан миграцияланатын SWIFT пайдаланушылары үшін, ҰТК ол үшін «Shared connection» БҚ арналған лицензия сатып алған кезде:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 6 769 600,00 400 650,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 6 769 600,00 533 230,00
4. Өзінің қосылуынан миграцияланатын SWIFT пайдаланушылары үшін, ҰТК ол үшін «Shared connection» БҚ арналған лицензия сатып алмаған кезде:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 355 370,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 473 100,00
5. «Shared connection» схемасы бойынша қосуға арналған бір қосымша жұмыс орны 55 200,00
SWIFTNet-ке кіру (GATEWAY CONNECTION) қызметін ұсыну
6. Өзінің SAA/SAE интерфейсінде жұмыс істейтін пайдаланушы үшін:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 386 520,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 618 350,00
Band (3) бір күнде 1000 хабарға дейін 622 100,00
Band (4) бір күнде 2000 хабарға дейін 764 530,00
Band (5) бір күнде 3000 хабарға дейін 853 460,00
Band (6) бір күнде 6000 хабарға дейін 908 400,00
Band (7) бір күнде 12000 хабарға дейін 1 076 370,00
7 PKI сертификаттарын басқару 51 300,00
8 Сервистік Бюроның SWIFT мұрағатынан бір электрондық хабарды беру («Shared connection» схемасы бойынша жұмыс істейтін пайдаланушылар үшін 1 200,00

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 15 ақпанындағы №6 шешімімен бекітілді.

Тарифтер

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін берілген:

 

 1. «АТҚАЖ» ақпаратты тасымалдаудың қаржылық автоматтандырылған жүйесі бойынша деректер алмасу жөніндегі қызметтерге
 • берілген ақпараттың 1 (бір) Кбайт құны

(ҚҚС сомасын есепке алмағанда, теңге)

р/н  

 

0-ден бастап 10 000,00 -ға дейінгі кбайт 10 000,01-ден бастап  500 000,00-ға дейінгі кбайт 500 000,01+

кбайт

1 Негізгі  тариф 3,79 3,5 2,5
2 Жеңілдікті тариф 3,79 3 2

* – жеңілдікті тариф дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік органдарға, мемлекеттік мекемелерге, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындарға, заңды тұлғаларға және олармен үлестес заңды тұлғаларға қолданылады.

** – төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялар бойынша деректер алмасу үшін ғана пайдаланылатын «АТҚАЖ» клиенттік орындарынан ҰТК-мен деректер алмасу жөніндегі қызметтер үшін негізгі немесе жеңілдікті тариф алынбайды;

2) қосылған күніне және берілген ақпарат көлеміне қарамастан бір клиент орны үшін айына ең төменгі төлем (511 Кбайттан кем) – ҚҚС сомасын есепке алмағанда 1 936,69 (бір мың тоғыз жүз отыз алты) теңге 69 тиын;

*** – төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялар бойынша деректер алмасу үшін ғана пайдаланылатын «АТҚАЖ»  клиенттік орындарынан бір клиент орны үшін айына ең төменгі төлем алынбайды;

3) ҰТК мұрағатынан бір электрондық хабарламаның өтуі туралы ақпаратты беру құны (жүйеге хабарлама келіп түскен күннен бастап 6 айдан 2 жылға дейін) – ҚҚС сомасын есепке алмағанда 1 000,00 (мың теңге) теңге.

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 10 мамыр №9 шешімімен бекітілді.

 

 

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылдың 30 маусымына дейін берілген:

«ҚААТЖ» қаржылық автоматтандырылған ақпарат тасымалдау жүйесі бойынша деректер алмасу жөніндегі қызметтерге арналған

 1. берілген ақпараттың 1 (бір) Кбайтының құны

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

р/с № Бір айда берілген ақпарат көлемі
0-ден 10 000 кбайтқа дейін 10 001-ден 500 000 кбайтқа дейін 500 000+ кбайт
1 Негізгі тариф 3,79 3,5 2,5
2 Жеңілдікті тариф 3,79 3 2

* – жеңілдікті тариф квазимемлекеттік сектор субъектілеріне, Ұлттық Банкке және оның еншілес ұйымдарына қолданылады

2. қосылған күніне және берілген ақпараттың көлеміне (511 Кбайттан аз) қарамастан, бір клиенттік орын үшін бір айдағы ең төменгі ақы

3. ҰТК мұрағатынан бір электрондық хабардың өтуі туралы ақпарат беру құны (хабар жүйеге түскен күннен бастап 6 айдан 2  жылға дейін) – ҚҚС сомасын қоспағанда, 1 000,00 теңге.

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 15 ақпанындағы №6 шешімімен бекітілді.

Тарифтер

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін берілген:

 

Куәландырушы орталықтың қызметтеріне

(ҚҚС сомасын есепке алмағанда, теңге)

 р/н РС* атауы  РС жарамдылық мерзімі Құны

 

Негізгі тариф Жеңілдікті  тариф*
1 KISC Certificate RK-02 1 жыл 2 760 2 031
2 KISC Certificate RS-02 1 жыл 3 440 2 530
3 KISC Certificate RK-02-2 2 жыл 5 860 4 312
4 KISC Certificate RS-02-2 2 жыл 7 240 5 324
5 KISC Certificate RK-02-3 3 жыл 8 980 6 603
6 KISC Certificate RS-02-3 3 жыл 11 040 8 121

* – жеңілдікті тариф дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік органдарға, мемлекеттік мекемелерге, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындарға, заңды тұлғаларға және олармен үлестес заңды тұлғаларға қолданылады.

*ТК – тіркеу куәлігі.

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 10 мамыр №9 шешімімен бекітілді.

 

 

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылдың 30 маусымына дейін берілген:

Куәландырушы орталық қызметтері

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

р/с
ТК атауы* ТК қолданылу мерзімі Құны
Негізгі тариф
Құны
Жеңілдікті тариф*
1 KISC Certificate RK-02 1 жыл 2 123,00 2 031,00
2 KISC Certificate RS-02 1 жыл 2 645,00 2 530,00
3 KISC Certificate RK-02-2 2 жыл 4 508,00 4 312,00
4 KISC Certificate RS-02-2 2 жыл 5 566,00 5 324,00
5 KISC Certificate RK-02-3 3 жыл 6 903,00 6 603,00
6 KISC Certificate RS-02-3 3 жыл 8 490,00 8 121,00

* – жеңілдікті тариф квазимемлекеттік сектор субъектілеріне, Ұлттық Банкке және оның еншілес ұйымдарына қолданылады

*ТК – тіркеу куәлігі.

ҰТК куәландырушы орталықтың тіркеу куәліктері

KISC Certificate RK-02

 • 256/512 биттік ЭСҚ кілттік жұбы, ГОСТ 34.310-2004 стандарты;
 • ЭСҚ құжаттардың заңдық мәні қамтамасыз етіледі;
 • Құнына қосымша 256/512 биттік кілттік жұбы және хаттарды (транзакцияларды) шифрлауға арналған тіркеу куәлігі, ГОСТ 28147-89 стандарты немесе клиенттің қалауы бойынша 2048 биттік кілт және KISC Certificate RS-02 тіркеу куәлігі кіреді;
 • ҚР СТ 1073-2007 2 деңгейі бойынша сертификаттау;
 • Жылдық қызмет көрсету

 

KISC Certificate RS-02

 • 2048 биттік кілт;
 • PKCS#1(RSA) шифрлау алгоритімі;
 • Пайдаланылуы: клиент немесе сервер (TLS) аутентификациясы, IPsec хаттамасымен жұмыс жасау;
 • Жылдық қызмет көрсету

KISC Certificate RK-02-2

 • 256/512 биттік ЭСҚ кілттік жұбы, ГОСТ 34.310-2004 стандарты;
 • ЭСҚ құжаттардың заңдық мәні қамтамасыз етіледі;
 • Құнына қосымша 256/512 биттік кілттік жұбы және хаттарды (транзакцияларды) шифрлауға арналған тіркеу куәлігі, ГОСТ 28147-89 стандарты немесе клиенттің қалауы бойынша 2048 биттік кілт және KISC Certificate RS-02-2 тіркеу куәлігі кіреді;
 • ҚР СТ 1073-2007 2 деңгейі бойынша сертификаттау;
 • Екі жылдық қызмет көрсету;

 

KISC Certificate RS-02-2

 • 2048 биттік кілт;
 • PKCS#1(RSA) шифрлеу алгоритімі;
 • Пайдаланылуы: клиент немесе сервер (TLS) аутентификациясы, IPsec хаттамасымен жұмыс жасау;
 • Екі жылдық қызмет көрсету

 

KISC Certificate RK-02-3

 • 256/512 биттік ЭСҚ кілттік жұбы, ГОСТ 34.310-2004 стандарты;
 • ЭСҚ құжаттардың заңдық мәні қамтамасыз етіледі;
 • Құнына қосымша 256/512 биттік кілттік жұбы және хаттарды (транзакцияларды) шифрлауға арналған тіркеу куәлігі, ГОСТ 28147-89 стандарты немесе клиенттің қалауы бойынша 2048 биттік кілт және KISC Certificate RS-02-3 тіркеу куәлігі кіреді;
 • ҚР СТ 1073-2007 2 деңгейі бойынша сертификаттау;
 • Үш жылдық қызмет көрсету

 

KISC Certificate RS-02-3

 • 2048 биттік кілт;
 • PKCS#1(RSA) шифрлау алгоритімі;
 • Пайдаланылуы: клиент немесе сервер (TLS) аутентификациясы, IPsec хаттамасымен жұмыс жасау;
 • Үш жылдық қызмет көрсету

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 15 ақпанындағы №6 шешімімен бекітілді.

Банктік хабарларды беру жүйесін пайдалана отырып, қаржылық хабарларды қабылдау және беру қызметтерін көрсету бір шығыс хабары үшін ҚҚС сомасын қоспағанда, 10 (он) теңгені құрайды.

Бір ай ішінде көрсетілген қызметтер мөлшеріне қарамастан, бір клиенттік орын үшін 15 000,00 (он бес мың) теңгеден кем болмауға тиіс.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 қарашасы №90  қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы 2023 жылы көрсететін қызметтерге арналған тарифтер