Ескі сайтқа сілтеме

 

Нормативтік база

Атауы Күні Жүктеп алыңыз
“Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы” ҚР заңы 24/11/2021 PDF icon ZIP icon
“Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы” ҚР заңы 24/11/2021 PDF icon ZIP icon
“Төлемдер және төлем жүйелері туралы” ҚР заңы 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
“Электрондық сандық қолтаңба және электрондық құжат туралы” ҚР Заңы 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
“Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы” ҚР Заңы 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Атауы Күні Жүктеп алыңыз
“ҚР ҰБ ҰТК” АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясаты 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
“ҚР ҰБ ҰТК” АҚ қызметінің үздіксіздік саясаты 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
“ҚР ҰБ ҰТК” АҚ куәландырушы орталығының тіркеу куәліктерін қолдану саясаты (Certificate Policy) 1.3 Редакция 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
“ҚР ҰБ ҰТК” АҚ тәуекелдерді басқару саясаты 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Атауы Күні Жүктеп алыңыз
ҚР аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдерi мен аударымдарын жүзеге асыру ережелерi 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Қазақстан Республикасының негізгі куәландырушы орталығын, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының куәландырушы орталығын, ұлттық куәландырушы орталығын және 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
“ҚР ҰБ ҰТК” АҚ Куәландырушы орталықтың тіркеу куәлігін қолдану ережесі (Certificate Practice Statement) 1.3. редакция 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Куәландырушы орталықтың Web тіркеу Орталықты қолданумен сертификаттарды қайта шақыру/шығару бойынша ҰТК пайдаланушыларына әдістемелік басшылық 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Жаппай электрондық төлемдер жүйесінде жұмыс істеу ережелері 15/07/2022 PDF icon ZIP icon
SWIFT Сервистік Бюро қызметтерін көрсету ережесі 15/07/2022 PDF icon ZIP icon
«ҚР ҰБ ҰТК» АҚ төлем жүйелерінде пайдаланылатын электронды құжаттардың түпнұсқалылығына байланысты даулы жағдайларды шешу қағидасы 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Төлем жүйелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету талаптары мен бағдарламалық-аппараттық ұйымдық шаралар 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
БААЖ жұмыс істеу ережесі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Экономика секторларының кодтарын және төлемдерін қолдану ережелері 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Корреспонденттік шоттар арқылы төлемдер мен ақша аударымдары өлшемінің шегі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Корреспонденттік қатынастарды орнату ережесі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
БКЖ жұмыс істеу ережесі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Электрондық банк қызметiн көрсету ережесі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Банкаралық төлемдерді және (немесе) төлем карточкаларын пайдалана отырып ақша аударымы операциялар бойынша жүзеге асыру ережесі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
БТКЖ жұмыс істеу ережесі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі не оның еншілес ұйым пайдаланатын төлем жүйелерінің жұмыс істеу ережесі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Көрсеткіштер кезінде төлем қызметтерін жеткізуші маңызды төлем қызметтерін жеткізушіге жатады 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
«Сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы» жүйенің жұмыс істеу ережесі 03/10/2022 PDF icon ZIP icon
“ҚР ҰБ” РММ Басқармасының 27.08.2018 ж. №192 “сатып алу рәсімдерін реттейтін қағидалар” қаулысы (23.12.2019 ж. өзгерістермен және толықтырулармен) 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Операторы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болып табылатын төлем жүйелерінде төлем құжаттарын қабылдау және өңдеу кестесі 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 101 26/11/2021 PDF icon ZIP icon

 

Атауы Күні Жүктеп алыңыз
Банк хабарларымен алмасу жүйесінде (БХАЖ) қызметтер көрсету туралы үлгі шарт 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
БААЖ қызметтер көрсету туралы үлгі шарт 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Банкаралық клиринг бойынша қызметтер көрсету туралы үлгі шарт 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Ақпаратты тасымалдаудың қаржылық автоматтандырылған жүйесі (АТҚАЖ) қызметтерін көрсету (қосылу) шарты 03/08/2023 PDF icon ZIP icon
«ҰТК» АҚ жүйесінде куәландырушы орталықтың қызметтерін көрсету туралы шарты 04/08/2023 PDF icon ZIP icon
Жаппай электрондық төлемдер жүйесіне (ЖЭТЖ) қатысу және қызметтер көрсету туралы үлгі шарт 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
VISA төлем жүйесі бойынша ұлттық банкаралық клиринг(KAZNNSS) нәтижесіне банкаралық ақша аудару жүйесінде қызмет көрсетуді ұсыну туралы шарт 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
MasterCard төлем жүйесі бойынша ұлттық банкаралық клиринг(KAZNNSS) нәтижесіне банкаралық ақша аудару жүйесінде қызмет көрсетуді ұсыну туралы шарт 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
ЖТЖ қызметтерін көрсету туралы 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы» ақпараттық жүйесінің қызметтерін көрсету туралы (қосылу) шарты 04/08/2023 PDF icon ZIP icon
СДАО АЖ үшін БҚ жай ғана айрықша емес лицензиясын беру туралы (қосылу) шарты 28/08/2023 PDF icon ZIP icon
Банктік емес ұйымдарға арналған «Сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы» ақпараттық жүйесінің қызметтерін көрсету туралы (қосылу) ШАРТЫ 28/03/2023 PDF icon ZIP icon
Маршруттау, хабарларды өңдеу, клиринг және есеп айырысу бойынша қызметтерді көрсету туралы (қосылу) шарты 25/08/2023 PDF icon ZIP icon
Төлем ұйымдары үшін жедел төлемдер жүйесіне (ЖТЖ 2.0.) қатысу және қызметтер көрсету туралы (қосылу) ШАРТ 28/03/2023 PDF icon ZIP icon
Жедел төлемдер жүйесіне (ЖТЖ 2.0.) қатысу және қызметтер көрсету туралы (қосылу) ШАРТ 28/03/2023 PDF icon ZIP icon
Атауы Күні Жүктеп алыңыз
БААЖ қателері туралы хабарламалардың кодтар тізімі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Банкаралық клирингте қателері туралы хабарламалардың кодтар тізімі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
ЖЭТЖ қателері туралы хабарламалардың кодтар тізімі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
ЖТЖ қателері туралы хабарламалардың кодтар тізімі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Атауы Күні Жүктеп алыңыз
СДАО АЖ-нің прокси сервисі 05/07/2022 ZIP icon
Атауы Күні Жүктеп алыңыз
ҰТК жарғысы 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Банк операцияларын жүргізу лицензиясы 29/09/2023 PDF icon ZIP icon
Атауы Күні Жүктеп алыңыз
21.06.2019 ж. Төлемдер жүйесінің сипаттамасы – рәсімдердің алмасуы мен хабарлама форматтарына толықтыру 26/05/2023 PDF icon ZIP icon
09.03.2016 ж. Төлем хаттарын ажырату кезінде пайдаланылатын тексерулер. 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
09.04.2018ж. Салықтық органдар және банктер аралығында, сондай-ақ банктердің операциялардың бірқатар түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар аралығындағы электрондық өзара 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
“Самрук-Казына” АҚ үшін “Самрук-Казына” АҚ және банктар, сонымен қатар 4.12.2013ж. бастап бөлек банктік операциялар түрлерін жүргізетін ұйымдар арасында банктік ақпараттық ортақтасты 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Шот-фактураларға және орындалған жұмыс актісіне қолтаңба қоюға тағайындалған уәкілетті тұлғалар туралы бұйрық. 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Тест сертификаттарын алуға арналған хаттардың үлгісі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Қол қою құқығын беру туралы бұйрық 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Тестілеу сертификаттарын ұсыну үшін хат үлгісі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
Қазақстан Республикасы банктерінің ҚҚС БШ сәйкестендіргіштерінің анықтамалығы 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
ҰТК КО тестілік криптографиялық кілттерді және тіркеу куәліктерін алуға сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы үшін хаттың (өтінімнің) үлгісі 26/11/2021 PDF icon ZIP icon
СДАО модулімен өзара әрекеттесуге арналған жадынама 26/11/2021 PDF icon ZIP icon