Ескі сайтқа сілтеме

Куәландыру орталығының қызметтеріне арналған

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін берілген:

 

Куәландырушы орталықтың қызметтеріне

(ҚҚС сомасын есепке алмағанда, теңге)

 р/н РС* атауы  РС жарамдылық мерзімі Құны

 

Негізгі тариф Жеңілдікті  тариф*
1 KISC Certificate RK-02 1 жыл 2 760 2 031
2 KISC Certificate RS-02 1 жыл 3 440 2 530
3 KISC Certificate RK-02-2 2 жыл 5 860 4 312
4 KISC Certificate RS-02-2 2 жыл 7 240 5 324
5 KISC Certificate RK-02-3 3 жыл 8 980 6 603
6 KISC Certificate RS-02-3 3 жыл 11 040 8 121

* – жеңілдікті тариф дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік органдарға, мемлекеттік мекемелерге, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындарға, заңды тұлғаларға және олармен үлестес заңды тұлғаларға қолданылады.

*ТК – тіркеу куәлігі.

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 10 мамыр №9 шешімімен бекітілді.

 

 

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылдың 30 маусымына дейін берілген:

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

р/с
ТК атауы* ТК қолданылу мерзімі Құны
Негізгі тариф Жеңілдікті тариф*
1 KISC Certificate RK-02 1 жыл 2 123,00 2 031,00
2 KISC Certificate RS-02 1 жыл 2 645,00 2 530,00
3 KISC Certificate RK-02-2 2 жыл 4 508,00 4 312,00
4 KISC Certificate RS-02-2 2 жыл 5 566,00 5 324,00
5 KISC Certificate RK-02-3 3 жыл 6 903,00 6 603,00
6 KISC Certificate RS-02-3 3 жыл 8 490,00 8 121,00

* – жеңілдікті тариф квазимемлекеттік сектор субъектілеріне, Ұлттық Банкке және оның еншілес ұйымдарына қолданылады

* ТК – тіркеу куәлігі.

ҰТК куәландырушы орталықтың тіркеу куәліктері

KISC Certificate RK-02

 • 256/512 биттік ЭСҚ кілттік жұбы, ГОСТ 34.310-2004 стандарты;
 • ЭСҚ құжаттардың заңдық мәні қамтамасыз етіледі;
 • Құнына қосымша 256/512 биттік кілттік жұбы және хаттарды (транзакцияларды) шифрлауға арналған тіркеу куәлігі, ГОСТ 28147-89 стандарты немесе клиенттің қалауы бойынша 2048 биттік кілт және KISC Certificate RS-02 тіркеу куәлігі кіреді;
 • ҚР СТ 1073-2007 2 деңгейі бойынша сертификаттау;
 • Жылдық қызмет көрсету
KISC Certificate RS-02
 • 2048 биттік кілт;
 • PKCS#1(RSA) шифрлау алгоритімі;
 • Пайдаланылуы: клиент немесе сервер (TLS) аутентификациясы, IPsec хаттамасымен жұмыс жасау;
 • Жылдық қызмет көрсету
KISC Certificate RK-02-2
 • 256/512 биттік ЭСҚ кілттік жұбы, ГОСТ 34.310-2004 стандарты;
 • ЭСҚ құжаттардың заңдық мәні қамтамасыз етіледі;
 • Құнына қосымша 256/512 биттік кілттік жұбы және хаттарды (транзакцияларды) шифрлауға арналған тіркеу куәлігі, ГОСТ 28147-89 стандарты немесе клиенттің қалауы бойынша 2048 биттік кілт және KISC Certificate RS-02-2 тіркеу куәлігі кіреді;
 • ҚР СТ 1073-2007 2 деңгейі бойынша сертификаттау;
 • Екі жылдық қызмет көрсету;
KISC Certificate RS-02-2
 • 2048 биттік кілт;
 • PKCS#1(RSA) шифрлеу алгоритімі;
 • Пайдаланылуы: клиент немесе сервер (TLS) аутентификациясы, IPsec хаттамасымен жұмыс жасау;
 • Екі жылдық қызмет көрсету
KISC Certificate RK-02-3
 • 256/512 биттік ЭСҚ кілттік жұбы, ГОСТ 34.310-2004 стандарты;
 • ЭСҚ құжаттардың заңдық мәні қамтамасыз етіледі;
 • Құнына қосымша 256/512 биттік кілттік жұбы және хаттарды (транзакцияларды) шифрлауға арналған тіркеу куәлігі, ГОСТ 28147-89 стандарты немесе клиенттің қалауы бойынша 2048 биттік кілт және KISC Certificate RS-02-3 тіркеу куәлігі кіреді;
 • ҚР СТ 1073-2007 2 деңгейі бойынша сертификаттау;
 • Үш жылдық қызмет көрсету
KISC Certificate RS-02-3
 • 2048 биттік кілт;
 • PKCS#1(RSA) шифрлау алгоритімі;
 • Пайдаланылуы: клиент немесе сервер (TLS) аутентификациясы, IPsec хаттамасымен жұмыс жасау;
 • Үш жылдық қызмет көрсету

ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2024 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 15 ақпанындағы №6 шешімімен бекітілді.