Ескі сайтқа сілтеме

15.05.2024 жыл

 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің

Ұлттық төлем корпорациясы»

акционерлік қоғамының

«Сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы»

 жүйесінде (бұдан әрі –СДАО)

қызметінің құны

 

  1. Тарифтер Қоғамның ресми интернет-ресурсында орналастырылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кейін қолданысқа енгізіледі.

 

«Сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы»  жүйесінде (бұдан әрі –СДАО) қызметтер көрсетуге фотосуреттерді салыстыру қызметінің құны (есептеу күнтізбелік күн ішінде, Алматы қаласының уақыты бойынша сұрау салулар санына байланысты жүзеге асырылады):

 

 

 

СДАО пайдаланушысының күніне салыстыру саны
Бірінші  

0-1000 құнын салыстыру

Құны келесі  

1001-3000

салыстыру

Құны келесі

3001+

салыстыру

1 салыстыру үшін  СДАО-банк  пайдаланушысынан алынатын ҰТК комиссиясы Z3=(Х13)+(У13),

бірақ 400,00 теңгеден артық емес

Мұнда:

Х1 – биометрия жеткізушісінің комиссиясы 40 теңгеден аспайды;

У1 – ҰТК комиссиясы биометрия жеткізушісі комиссиясының мөлшеріне тең, бірақ 20 теңгеден кем емес;

К3 – дифференциация коэффициенті 5-ке тең;

Z3 – клиенттер үшін дифференциалды тариф.

Z2=(Х22)+(У22),

бірақ 210,00 теңгеден артық емес

Мұнда:

Х2 – биометрия жеткізушісінің комиссиясы 35 теңгеден аспайды;

У2 – ҰТК комиссиясы биометрия жеткізушісі комиссиясының мөлшеріне тең, бірақ 20 теңгеден кем емес;

К2 – дифференциация коэффициенті 3-ке тең;

Z2 – клиенттер үшін дифференциалды тариф.

Z1=(Х31)+(У31),

бірақ  60,00 теңгеден артық емес

Мұнда:

Х3 – биометрия жеткізушісінің комиссиясы 30 теңгеден аспайды;

У3 – ҰТК комиссиясы биометрия жеткізушісі комиссиясының мөлшеріне тең, бірақ 20 теңгеден кем емес;

К1 – дифференциация коэффициенті 1-ге тең;

Z1 – клиенттер үшін дифференциалды тариф.

1 салыстыру үшін банк болып табылмайтын СДАО пайдаланушысынан алынатын ҰТК комиссиясы Бірінші  

0-1000  салыстыру құны

Құны келесі  

1001-3000

салыстыру

Құны келесі

3001+

салыстыру

Z9=(Х99),

бірақ 60,00 теңгеден артық емес

Мұнда:

Х9 – биометрия жеткізушісінің комиссиясы 30 теңгеден аспайды;

У9 – ҰТК комиссиясы биометрия жеткізушісі комиссиясының мөлшеріне тең, бірақ 20 теңгеден кем емес;

Z9 – клиенттер үшін дифференциалды тариф.

Z8=(Х88),

бірақ 50,00 теңгеден артық емес

 

Мұнда:

Х8 – биометрия жеткізушісінің комиссиясы 25 теңгеден аспайды;

У8 – ҰТК комиссиясы биометрия жеткізушісі комиссиясының мөлшеріне тең, бірақ 20 теңгеден кем емес;

Z8 – клиенттер үшін дифференциалды тариф.

Z7=(Х77),

бірақ 40,00 теңгеден артық емес

 

Мұнда:

Х7 – биометрия жеткізушісінің комиссиясы 20 теңгеден аспайды;

У7 – ҰТК комиссиясы биометрия жеткізушісі комиссиясының мөлшеріне тең, бірақ 20 теңгеден кем емес;

 

Z7 – клиенттер үшін дифференциалды тариф.

 

Депозиттерге міндетті кепілдік беру, зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдері жөніндегі қызметті жүзеге асыратын коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын СДАО пайдаланушылары үшін СДАО фотосуреттерін салыстыру қызметінің құны бір клиент орны үшін 15 000,00 (он бес мың) теңге мөлшеріндегі ай сайынғы абоненттік төлемнен, сондай-ақ салыстырулардың нақты саны үшін Биометрия жеткізушісінің базалық комиссиясынан тұрады.

 

Көрсетілген қызметтер санына қарамастан, бір ай ішінде СДАО көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу сомасы бір клиенттік орын үшін 15 000,00 (он бес мың) теңгеден кем болмауы тиіс.

СДАО қызмет жеткізушілерінің тарифтерінің құны:

 

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

ООО «ВижнЛабс» ЖШС «Вериграм» ООО «Oz Forensics» ЖШС «Biometric» ЖШС «BTS Digital» ЖШС «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС «SunSoft» ЖШС «Biometric solution»
Банктердің СДАО пайдаланушылары үшін Х1 – 39 тенге;

Х2 – 34 тенге;

Х3 – 29 тенге

Х1 – 21 тенге;

Х2 – 17 тенге;

Х3 – 2 тенге

Х1 – 35 тенге;

Х2 30 тенге;

Х3 – 25 тенге

Х1 – 12 тенге;

Х2 – 12 тенге;

Х3 -12 тенге;

Х1 – 10    тенге;

Х2 – 10 тенге;

Х3 – 10 тенге;

Х1 – 10 тенге;

Х2 – 9 тенге;

Х3 – 9 тенге.

Х1 – 25 тенге;

Х2 – 22 тенге;

Х3 – 20 тенге.

Х1 – 35 тенге;

Х2 – 30 тенге;

Х3 – 25 тенге.

Банк болып табылмайтын СДАО пайдаланушылары үшін Х7 – 19 тенге;

Х8 – 24 тенге;

Х9 – 29 тенге.

Х7 – 15 тенге;

Х8 – 15 тенге;

Х9 – 15 тенге.

Х7 -17 тенге;

Х8 -20 тенге;

Х9 -25 тенге.

Х7 – 12 тенге;

Х8 – 12 тенге;

Х9 – 12 тенге.

Х7 – 10 тенге;

Х8 – 10 тенге;

Х9 – 10 тенге.

Х7 – 9 тенге;

Х8 – 9 тенге;

Х9 – 10 тенге.

Х7 – 14 тенге;

Х8 – 14 тенге;

Х9 – 14 тенге.

Х7 – 17 тенге;

Х8 – 20 тенге;

Х9 – 25 тенге.

  1. Тарифтер бекітілген күннен бастап қолданысқа енгізіледі:

 

1)  Клиенттің жеке басын екі факторлы аутентификациялауды жүргізу қызметінің құны:

 

                                                                 (ҚҚС сомасын есепке алмағанда, теңге)

Айына сессиялардың жалпы саны Жеке тұлғаның екі факторлы аутентификациясының құны

 1 сессия үшін

сессиялар: 0 – 25 000 180,00
сессиялар: 25 001 – 50 000 175,00
сессиялар: 50 001 – 100 000 170,00
сессиялар: 100 001 – 200 000 165,00
сессиялар: 200 001 – 300 000 160,00
сессиялар: 300 001 – 500 000 155,00
сессиялар: >500 000 150,00

 

 

2)          Бұлтқа негізделген электрондық цифрлық қолтаңбаға қол қою қызметінің құны:

 

(ҚҚС сомасын есепке алмағанда, теңге)

Айына сессиялардың жалпы саны 1 сессия үшін бұлтқа негізделген электрондық цифрлық қолтаңбаға қол қою құны
сессиялар: 0 – 25 000 200,00
сессиялар: 25 001 – 50 000 195,00
сессиялар: 50 001 – 100 000 190,00
сессиялар: 100 001 – 200 000 185,00
сессиялар: 200 001 – 300 000 180,00
сессиялар: 300 001 – 500 000 175,00
сессиялар: >500 000 170,00

 

Көрсетілген қызметтер санына қарамастан, бір ай ішінде СДАО көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу сомасы бір клиенттік орын үшін 15 000,00 (он бес мың) теңгеден кем болмауы тиіс.

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің

2024 жылғы 10 мамыр №9 қаулысымен бекітілген

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің

Ұлттық төлем корпорациясы»

акционерлік қоғамы

2024 жылы көрсететін қызметтерге арналған тарифтер

 

 

Количество сличений пользователя ЦОИД в день

Стоимость за первые 0-1000 сличений Стоимость за следующие 1001-3000 сличений Стоимость за следующие 3001+ сличений
Z3=(Х1*К3)+(У1*К3), но не более 400,00 тенге Где: Х1 – комиссия поставщика биометрии не более 40 тенге; У1 – комиссия НПК равна размеру комиссии поставщика биометрии, но не менее 20 тенге; К3 – коэффициент дифференцирования равен 5; Z3 – дифференциальный тариф для клиентов. Z2=(Х2*К2)+(У2*К2), но не более 210,00 тенге Где: Х2 – комиссия поставщика биометрии не более 35 тенге; У2 – комиссия НПК равна размеру комиссии поставщика биометрии, но не менее 20 тенге; К2 – коэффициент дифференцирования равен 3; Z2 – дифференциальный тариф для клиентов. Z1=(Х3*К1)+(У3*К1), но не более 60,00 тенге Где: Х3 – комиссия поставщика биометрии не более 30 тенге; У3 – комиссия НПК равна размеру комиссии поставщика биометрии, но не менее 20 тенге; К1 – коэффициент дифференцирования равен 1; Z1 – дифференциальный тариф для клиентов.